Vi har åbent!

Du kan fortsat trygt gå til tandlæge som tidligere ifølge sundhedsstyrelsen.

Vi følger strenge hygiejniske retningslinjer.

Tryghed

Tryghed hos din tandlæge

Vær tryg hos tandlæger fra Tandlægeforeningen

Vi har åbent!

Du kan fortsat trygt gå til tandlæge som tidligere ifølge sundhedsstyrelsen.

Vi følger strenge hygiejniske retningslinjer.

Etik

Det forpligter at være medlem af Tandlægeforeningen! Tandlægeforeningen har vedtaget et etisk regelsæt, som samtlige medlemmer skal følge i deres daglige virke som tandlæge.

Som medlem af Tandlægeforeningen kan du som patient forvente:

 • At få vejledning i, hvordan du opnår og/eller bevarer en god tandsundhed
 • At blive informeret om behandlingsmuligheder, behandlingsrisici og mulige bivirkninger alt efter dit behandlingsbehov
 • Kun at få anbefalet undersøgelser og behandlingsformer, som på baggrund af videnskabelig dokumentation eller erfaring anses for at være effektive og formålstjenlige
 • At få oplyst pris på en forestående behandling på forlangende, inden tandlægen går i gang med behandlingen
 • At få behandling så hurtigt som muligt, hvis du har et akut behov herfor - eller alternativt blive henvist til et andet sted, hvor du kan få behandling
 • At din sædvanlige tandlæge bliver orienteret, hvis der er udført nødbehandling
 • At blive informeret om komplikationer eller uheld, hvis en behandling ikke forløber som planlagt
 • At tandlægen løbende vedligeholder og fornyer sine faglige kundskaber

Vi overholder naturligvis lovgivningen på sundhedsområdet og sikrer:

 • At tavshedspligten overholdes
 • At der ikke afgives urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger til offentlige myndigheder og forsikringsselskaber
 • At eventuelle klager behandles efter lovgivningen
 • At tandlægen kender patienternes muligheder for at få støtte fra det offentlige

(fra Tandlægeforeningens etiske regelsæt)

Tandlægerne på Sankt Anne Plads er en tandlægepraksis i moderne og trygge rammer i hjertet af Odense. Vi er opdateret på den nyeste faglige viden og tilbyder holdbare behandlinger til fair priser.


Effektiv behandling til en fair pris


Vi har fokus på faglig viden og udvikling


Central beliggenhed i Odenses største lægehus