Tryghed hos din tandlæge

Vær tryg hos tandlæger fra Tandlægeforeningen

Etik

Det forpligter at være medlem af Tandlægeforeningen! Tandlægeforeningen har vedtaget et etisk regelsæt, som samtlige medlemmer skal følge i deres daglige virke som tandlæge.

Som medlem af Tandlægeforeningen kan du som patient forvente:

 • At få vejledning i, hvordan du opnår og/eller bevarer en god tandsundhed
 • At blive informeret om behandlingsmuligheder, behandlingsrisici og mulige bivirkninger alt efter dit behandlingsbehov
 • Kun at få anbefalet undersøgelser og behandlingsformer, som på baggrund af videnskabelig dokumentation eller erfaring anses for at være effektive og formålstjenlige
 • At få oplyst pris på en forestående behandling på forlangende, inden tandlægen går i gang med behandlingen
 • At få behandling så hurtigt som muligt, hvis du har et akut behov herfor - eller alternativt blive henvist til et andet sted, hvor du kan få behandling
 • At din sædvanlige tandlæge bliver orienteret, hvis der er udført nødbehandling
 • At blive informeret om komplikationer eller uheld, hvis en behandling ikke forløber som planlagt
 • At tandlægen løbende vedligeholder og fornyer sine faglige kundskaber

Vi overholder naturligvis lovgivningen på sundhedsområdet og sikrer:

 • At tavshedspligten overholdes
 • At der ikke afgives urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger til offentlige myndigheder og forsikringsselskaber
 • At eventuelle klager behandles efter lovgivningen
 • At tandlægen kender patienternes muligheder for at få støtte fra det offentlige

(fra Tandlægeforeningens etiske regelsæt)

Tandlægerne Skt. Anne Plads er en tandlæge- og specialtandlægepraksis i moderne og trygge rammer i hjertet af Odense. Vi er opdateret på den nyeste faglige viden og tilbyder holdbare behandlinger til fair priser.


Effektiv behandling til en fair pris


Henvisningspraksis i tand-, mund- og kæbekirurgi


Central beliggenhed i Odenses største lægehus